A Beautiful Poem Written By Salman Fan

Ji ha bhaio, aaj hum iha per sher shairi ke saamelan karenge. The sher is written by a devoted Salman fan. Have a look. Bonus: A few crispy pictures of Salman bandar khan.
Salllu Hijda Hai.. Bhaarat Ki
kaalaa daag 
Hai..
Hindi Film Inddustry Ka Randi aur♥♥
cheap Saaman Hai..♥♥
Apni Ammi Ki sharm Hai aur
Abbu ka
Bhool hai..♥♥
Gaadhe he Nehi Harami bhi Hai,
'Gay Club' ke samaan hai..
Shaitan Ki Dua Hai, Iske chehre pe
rehti
sada Nafrat Hai..♥♥
Khaane Mein Kankad hai.♥ Janwars ki Jaaan
Hai..
Iske saamne fail Saare relationships aur flings
Hain..♥♥
Khoon karne mein Avval Yeh Humara
Salmaan Hai..
Chahein Jitna Jor Laga Lo, Yeh
Pakki
Khalnayak Hai..♥♥
Ye Salman Khan Hai.. Ye Salmaan Khan
Hai..
MErA BhaRAt dookhi hai
kyuki iss DeSh me Salman
KHAN HAI.